โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และที่เหยียบสำหรับกดแอลกอฮอล์