โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง โทฟุซัง ยูเอชที