โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค สมทบทุน สู้ภัยโควิด-19