โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield Alcohol Gel และหนังสือสวดมนต์