โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สติกเกอร์สำหรับจุดคัดกรอง