โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สิ่งของพระราชทานสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19