โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ วุ้นกรอบสมุนไพร “หยิบอร่อย”