โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol Gel และ Surgical Mask