โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค โครงการร่วมด้วยช่วยกัน