โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และ แผ่นกรองหน้ากากอนามัย