โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol Gel และ Face Shield