โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค บริษัท จำกัด สหไทย เทอร์มินอล