โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยชนิดผ้า