โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)