โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร สู้ภัยโควิด-19