โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol 70% และหน้ากากอนามัย Surgical Mask