โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องครอบผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อขณะใส่ท่อช่วยหายใจ และฉากกั้น Swab