โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และ Medical Cap