โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน กองทุน “พุทธโสธรสู้ภัยโควิด”