โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร สู้ภัยโควิด-19