โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาค สมทบทุน กองทุน “สู้ภัยโควิด”