โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Cpe Isolation Gown ชุดคลุมป้องกันโควิด 50 ชุด