โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดเคลื่อนย้าย

กิจกรรมโรงพยาบาล on 27 Nov , 2018