โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หมวกคลุมผมผ่าตัด Face Shield และถุงมือ