โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องดื่ม ร้าน ROSETTA PADRIEW