โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย