โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และ ข้าวกล่อง