โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย FFP2 Face shield และชุด PPE