โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และ Medical Cap