โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค สมทบทุน “สู้ภัยโควิด”