โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ฟองน้ำสำหรับผลิต Face shield