โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield แว่นตา หน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE แอลกอฮอล์ 70% และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ