โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ที่กดแอลกอฮอล์แบบตั้งพื้น ชุด PPE และหน้ากากอนามัย KN95