โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบพร้อมอุปกรณ์, ชุดPPE Face shield และหน้ากากอนามัย