โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องครอบผู้ป่วยขณะใส่ท่อช่วยหายใจ