โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield Leg cover ชุด PPE และหน้ากากอนามัย KN95