โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และชุดคลุม Isolation Gown