โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผ้าอนามัย ในกิจกรรม “กาชาด ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ จังหวัดฉะเชิงเทรา”