โรงพยาบาลพุทธโสธร รับรางวัล “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริการจัดการดีเด่น ระดับประเทศ ปี2561”