โรงพยาบาลพุทธโสธร รับรางวัล WSO ANGELs Award 2019 ระดับ GOLD และรางวัล Thailand ANGELs Award 2019 ระดับ Gold