โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ Season 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา