โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการจัดบริการ Kidney Vascular Access