โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับทีมตรวจประเมินรับรองการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2560