โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2560