โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”