โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ และการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการสาธารณสุข