โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมลงนาม MOU กับกรมการแพทย์ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร