โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560