โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วม พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี 2562