โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา

You may also like...