โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา